Patentovaná technologie MBST

CENÍK

Položka Cena
Cena jedné terapeutické jednotky 3400 Kč
Konzultace 1250 Kč