VIBRACUR - Stochastická rezonanční terapie

výtváří zcela speciální mechanické vzruchy odpovídající příslušnému typu onemocnění. K tomu jsou využívány trojdimenzionální impulsy, které není centrální nervový systém schopen ani předvídat ani se je naučit. Tato patentovaná terapie je prostřednictvím individuálních tělesných reakcí využívána k znovuobnovení poškozených funkcí. Váš mozek je tak do jisté míry „překvapován“ v milisekundovém rytmu a předává dále informaci jako tréninkový efekt do poškozených a zdravých struktur
Tím se vysvětluje extrémně široké spektrum využití. Nejsou ovšem bezprostedně zasaženy jenom buňky postižené příslušnou nemocí, ale také buňky, které se „jen“ nepřímo podílejí, ale jsou přitom nepostradatelné např. pro řízení pohybu, přenášení vzruchů a stimulaci.

NAENCO SP. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 75/83
PL – 60-523 Poznań
NIP.: PL7811880990
KRS: 000043590

Odkazy
Kontakt